Sisustaminen, mitä se oikeastaan onkaan?

Sisustaminen mielletään usein varsin esteettiseksi asiaksi. On olemassa paljon sisustusohjelmia, -lehtiä ja -blogeja ja kasvu sen kun jatkuu. Saamme katsella kuinka muutamassa päivässä tila tai koko talo muutetaan aivan toisenlaiseksi.  Vähän maalia pintaan ja kauniita esineitä ja hyvältä näyttää.

Mutta mitä se sisustaminen sitten oikeasti on? Onko se kauniita esineitä ja värejä hyvässä järjestyksessä vai voisiko sisustuksella parantaa arjen sujuvuutta ja elämänlaatua?

Monilla meistä on tarve luoda mieltymykset täyttävä elinympäristö omasta kodista. Meillä on monia tarpeita kodin ja tilan suhteen. Toisille koti edustaa paikkaa, jossa rentoutua ja viettää vapaa-aikaa. Toiselle koti edustaa sosiaalista asemaa, kun taas toiset kaipaavat käytännöllisyyttä ja toimivuutta. Tarpeita on monenlaisia ja usein ihminen kokee vaikeaksi luoda itse tila, joka täyttää ne mielikuvissa olevat tarpeet.

Sanan sisustus ympärille kietoutuu usein sana sisustussuunnittelu. Tämä osa-alue on se, joka ottaa kantaa tilojen monikäyttöisyyteen, muunneltavuuteen ja joustavuuteen. Tämä suunnittelu ja sen toteuttaminen on kaiken lähtökohta, ennen kuin voidaan saada toimiva ja esteettinen koti. Suunnittelun avulla jäsennetään tilaa ja sen toimintoja, pyritään tuomaan tilaan sellaisia elementtejä, jotka palvelevat tilan tarkoitusta. Suunnittelun tehtävänä on löytää se punainen lanka, jotta saadaan aikaiseksi toimiva ja viihtyisä kokonaisuus.

Entä mitä sinä ajattelet siitä, onko sisustamisessa kyse oman statuksen pönkittämisestä kuluttamisen keinoin vai voisiko siihen panostamalla saada elämänlaatua kohoamaan?

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.